Nutrinovate Andningsskydd

Nutrinovate andningsskydd är en filtrerande halvmask för skydd mot COVID-19 som filtrerar > 98% av partiklar.

Den säljs i 10-pack och 5-pack exklusivt på Apoteket AB.

Dessa masker är endast avsedda för skydd mot COVID-19 och skall inte användas för annat ändamål som exempelvis skydd mot damm, aerosoler el dyl.

 

 

 

 

Bedömning av överensstämmelse

EU-typ verifiering genomförd av ackrediterad FORCE Certifications A/S Park Alle 345, 2605 Brøndby, Danmark Certifikat No. 0200-PPE-08909

Harmoniserad standard

PPE-R/02.075 version 2

Köp Nutrinovate Andningsskydd här: