Functional Film Technology

Flera av Nutrinovates produkter baseras på en innovativ drug-delivery platform som transporterar in substanser i kroppen via munslemhinnan – en så kallad Functional Film TechnologyTM.

Filmteknologin är framtagen i Sverige och är resultatet av tio års forskning och utveckling. Via denna administration kan vi tillföra kroppen ämnen, som normalt har en låg absorption eller ett långsamt tillslag, direkt ut i blodomloppet via munnens fina blodkärl.

Genom att ladda filmen med utvalda substanser kan vi tillgodogöra oss nyttoämnen utan att ta omvägen via magen.
 

Läs mer om FFT