Vår historia

  • 2017 Lansering av Reserol Skin Serum
  • 2016 Lansering av Reserol Resveratrol Boosting Films
  • 2015 Grundande av Nutrinovate, ett företag med fokus på innovativa produkter inom hälsosektorn
  • 2015 Utveckling av Reserol, ett kosttillskott innehållande 20 mg resveratrol
  • 2008 Formulering och utveckling av olika produkter av baserade på filmpatentet
  • 2007 Patentansökan (PCT) – ”filmpatentet”
  • 2005 Verifiering av patenteterbarhet
  • 2004 Tester av hundratals möjliga filmbildande polymerer, Över 1200 empiriska tester med möjliga polymerer